Kanzeon Zen Centrum Rotterdam werkt met een systeem waarbij verzocht wordt om een vrijwillige bijdrage/donatie. Het werken met donaties sluit goed aan bij het karakter van onze sangha.

 

Wat betekent dit concreet? We suggereren donatiebedragen die op de website worden aangegeven per activiteit. Dit is dus een richtlijn voor de bijdrage. Om de zendo financieel gezond te laten draaien is het wel belangrijk dat de gesuggereerde bedragen ook zo veel mogelijk aangehouden worden.

Dana Paramita

Deze financiële werkwijze biedt ons de mogelijkheid om een boeddhistisch wijze van handelen in praktijk te brengen: Dana Paramita, de kunst van het geven. Geven heeft vele vormen en hoeft niet alleen maar materieel te zijn. Belangrijk hierin is: kun je vrij geven. Niet alleen omdat je iets ontvangt, bijvoorbeeld in de vorm van het bijwonen van een wekelijkse groep of een ander programma. Maar ook dat we het elkaar gunnen om gebruik te maken van de faciliteiten. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bestaan en de voortgang van onze zendo en het aanbod hierin. In de geest van vertrouwen gaan we ervan uit dat een ieder de gesuggereerde bedragen ziet als een reële richtlijn. Uiteraard zullen enkelen minder betalen omdat ze minder kunnen betalen. En hopelijk zijn er anderen die iets meer kunnen en willen bijdragen.

ANBI

Zen Centrum Rotterdam is door de Belastingdienst erkend als een zogenaamde ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling) onder RSIN 8112 48 598. Daarom kun je de bedragen die je op de bankrekening van de stichting stort als gift aftrekken van de inkomstenbelasting, binnen de daarvoor geldende voorwaarden. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl