Big Mind training: Open Geest – Groot Hart

Onder leiding van Gretha Aerts.
3 Zaterdagochtenden van 10.30 – 12.30 uur.
23 september, 21 oktober en 16 december.
Plaats: Zen Centrum Rotterdam
Kosten: € 25 per keer

Naast onze Zen praktijk: het in stilte zitten, is het Big Mind proces een unieke manier om onze geest en hart te leren kennen.

Het Big Mind proces, ontwikkeld door Genpo Roshi, is een samengaan van de inzichten van de Zen praktijk en een Westerse bewustzijnsmethode Voice Dialogue, ontwikkeld door Hal en Sidra Stone. Er wordt vanuit gegaan dat onze menselijke persoonlijkheid is opgebouwd uit vele facetten. Ze hebben een eigen stem en energie, die door dialoog met de begeleider uitgenodigd worden te spreken en zich te laten voelen, waaronder persoonlijke stemmen zoals bv. de controleur, de beschermer, de harde werker, het speelse kind, als de stem van wijsheid, mededogen, vertrouwen, vreugde etc. Hierdoor zijn we in staat om op een speelse, dynamische wijze de eigen geest te onderzoeken en zijn vele kanten te ontdekken. Door een facet van onszelf helemaal te worden, leren we de egocentrische- en de verlichte kwaliteiten kennen. We leren om uit het beperkte ik te stappen en een ervaring te hebben van het grote bewustzijn; Wijsheid en Mededogen. Alle stemmen komen uiteindelijk voort uit een en dezelfde bron, uit de eenheid van alle dingen. Dat is de sleutel van Big Mind. In de bijeenkomsten wil ik graag werken met ons spirituele pad met de ervaringen en obstakels, die we daarop kunnen tegenkomen.

Naar aanmeldingsformulier.

Vraagt elke meditatie- beoefening de intentie aandachtig met een open geest aanwezig zijn, in de workshop ‘Aandacht & klank’ benadrukken we het ‘aandachtig aanwezig zijn met een open oor’. Door welke klanken worden we aangeraakt? We staan stil bij onze eigen klank, ons eigen geluid, maar ook het geluid om ons heen, de klanken van anderen.

‘........Leg je hoofd diep in je buik en zit vanuit de kracht aldaar, steeds stiller wordend......’

Dat is zitten in               HARA            vitaal, wakker, heel zijn.

‘Hara’ betekent in het Japans letterlijk ‘buik’, en in overdrachtelijke zin ‘het juiste zwaartepunt’, kortom: een mens zijn met ‘midden’.

De hele zomer zitten we op iedere maandag vanaf 20.00 twee keer 25 minuten en kun je daarna nog even blijven om een kop thee te drinken.

 

Het zomerzitten start op maandag 3 juli en duurt tot en met 21 augustus. 

Iedereen is welkom.

Een kleine donatie wordt zeer gewaardeerd.

Het seizoen loopt van 28 augustus 2017 tot en met 1 februari 2018 (niet van 25 december tot en met 4 januari).

De doorgaande groepen staan open voor iedereen die vertrouwd is met zitmeditatie. Het programma bestaat uit 30 minuten zitten in stilte, gevolgd door loopmeditatie en nog een tweede periode van 30 minuten zazen. Daarna volgt een dharmales van de leraar.

Regelmatig is er gelegenheid om langer te mediteren. Op 23 september, 21 oktober en 16 december is er van 13.00 uur tot 17.00 uur zaterdagmiddag Zazen. 

 

Naast onze zenpraktijk - het in stilte zitten - is het Big Mind-proces een unieke manier om onze geest en hart te leren kennen.

Op drie zaterdagen : 5 april, 20 mei en 17 juni van 10.30 - 12.30 uur geeft Sensei Gretha Aerts een workshop Big Mind. 

De winter sesshin 2018 vindt plaats van woensdag 31 januari t/m zondag 4 februari 2018 in het Maitreya Instituut in Loenen (zie www.maitreya.nl). 

De komende periode is Gretha Aerts Sensei twee keer gastspreker bij de doorgaande groep op maandag. 

Maandagavond 19.30 - 21.30: 16 oktober en 18 december.

Toegankelijk voor iedereen met een seizoenskaart, een 5-zittenkaart of donatie.

Subcategorieën