Inleiding

In het belang van alle sangha-leden alsook de leden van onze huurders, is een Corona veiligheidsprotocol ontwikkeld om meditatiebijeenkomsten weer te kunnen laten plaatsvinden in Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. Voor het protocol zijn de richtlijnen van het RIVM en suggesties en ideeën van Boeddhistische Unie Nederland geraadpleegd. Hier download je het Coronoprotocol in pdf-format

Uitgangspunt

De eigen verantwoordelijkheid van de sangha-leden en de leden van onze huurders staat voorop en is bij het werken met een veiligheidsprotocol belangrijk. Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het Coronavirus zich snel verspreiden. Daarom dient iedereen naast het in acht nemen van de eigen veiligheid ook die van de ander te borgen.

Heb je gezondheidsklachten (m.n. verkoudheidsklachten), dan blijf je thuis. Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het Coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Hen wordt ook geadviseerd thuis te blijven. Daarom en gezien de beperkingen binnen het openbaar vervoer, zal Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, indien mogelijk, bijeenkomsten digitaal verzorgen via Zoom zodat ook vanuit de thuisomgeving geparticipeerd kan worden.

 

De hoofdlijnen

 • De zendo/meditatieruimte gaat op 1 juli 2020 beperkt open voor meditatiebijeenkomsten.
 • Daarnaast zullen bijeenkomsten zoveel mogelijk online worden aangeboden.
 • Wie ook maar de minste verschijnselen vertoont van verkoudheid, blijft thuis.
 • Dit geldt ook voor mensen die een huishouden delen met mensen met verkoudheidsklachten, of met een vastgestelde Coronabesmetting.
 • In de zendo/meditatieruimte zijn maximaal 12 meditatie/zitplaatsen gemarkeerd, inclusief 1 voor de zen-/meditatieleraar.
 • In de zendo/meditatieruimte mediteren kan nadat is ingeschreven bij de zen-/meditatieleraar en een bevestiging is ontvangen. Hiermee voorkomen wij dat leden voor niets naar Kanzeon Zen Centrum Rotterdam komen.
 • Bij het betreden van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar en loopt direct door naar de zendo/meditatieruimte. Vervolgens neemt met een gemarkeerde meditatie/zitplaats in, in volgorde van binnenkomst.
 • Eén voor één (de 1,5 meter respecterend) doet iedereen zijn jas en schoenen uit in de ruimte direct na de voordeur. Daarbij neemt iedereen zijn jas en schoenen mee naar de zendo/meditatieruimte in een schone en gesloten tas en plaatst deze bij zich.
 • De dharmales kan onderdeel zijn van de meditatiebijeenkomsten in de zendo/meditatieruimte.
 • Daisan (onderhoud met de leraar) vindt plaats in de zendo/meditatieruimte of via Zoom op basis van afspraak met de zen-leraar.
 • Bij zazen (mediteren) zit men met het gezicht naar de muur gekeerd.
 • Het zingen van sutras en de vier-geloften zal in de zendo/meditatieruimte in stilte gebeuren (een sangha-lid die participeert via Zoom kan hardop reciteren).
 • Er vindt geen zen-service en geen kinhin (loopmeditatie) plaats tijdens de zit-/meditatieavonden.
 • De wc’s zijn afgesloten en kunnen dus niet gebruikt worden.
 • De keuken en theeruimte worden niet gebruikt anders dan voor het schoonmaken van de handen en het doorlopen naar de zendo/meditatieruimte.
 • In het geval van twee doorlopende groepen op één avond verlaat groep 1 de zendo om 19:30 uur. Van de leden van groep 2 wordt verwacht dat zij niet eerder dan 19:50 uur bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam arriveren.
 • Indien overheidsregulering in relatie tot Corona verandert, zal Kanzeon Zen Centrum Rotterdam overeenkomstig handelen. Leden en huurders worden vervolgens geïnformeerd.

 

Het veiligheidsprotocol

Afstand
 • Bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk online worden aangeboden.
 • Voordat er wordt afgereisd naar Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, is de komst geregistreerd en bevestigd door de zen-/meditatieleraar of degene die de bijeenkomst leidt. Er is plaats voor maximaal 12 personen in de zendo/meditatieruimte, inclusief 1 plaats voor de zen-/meditatieleraar.
 • Bij de ingang van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam zullen de basisregels voor iedereen middels een poster zijn weergegeven, inclusief de anderhalve meter afstand die iedereen in acht dient te nemen.
 • Ook buiten Kanzeon Zen Centrum Rotterdam houdt iedereen die wacht om naar binnen te gaan, afstand tot de andere wachtenden (minimaal 1,5 meter).
 • Na het betreden van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, loopt ieder sangha-lid/bezoeker direct door naar de zendo/meditatieruimte.
 • Eén voor één (de 1,5 meter respecterend) doet iedereen zijn jas en schoenen uit in de ruimte direct na de voordeur. Daarbij neemt iedereen zijn jas en schoenen mee naar de zendo/meditatieruimte in een schone en gesloten tas en plaatst deze bij zich.
 • Begroeting blijft beperkt tot een knikje of het vouwen van de handen. Anderhalve meter afstand is de norm, er worden geen handen geschud en er wordt niet geknuffeld.
 • Op de deur van de zendo/meditatieruimte staat aangegeven dat deze ruimte een maximumaantal van twaalf (12) personen mag bevatten.
 • In de zendo/meditatieruimte is op de vloer duidelijk aangegeven waar de twaalf zit-/meditatieplekken zich bevinden. Dit is een vaste opstelling. Bij het bepalen van deze vaste plaatsen is rekening gehouden met minimaal 1,5 meter ruimte tussen de zit-/meditatieplekken.
 • Na het betreden van de zendo/meditatieruimte wordt direct een plaats ingenomen, op volgorde van binnenkomst.
 • De zendo/meditatieruimte zal in stilte worden betreden zodat ieder sangha-lid aandacht heeft voor de omgeving en afstand behoudt tot de anderen
 • In het geval van twee doorlopende groepen op één avond verlaat groep 1 de zendo om 19:30 uur. Van de leden van groep 2 wordt verwacht dat zij niet eerder dan 19:50 uur bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam arriveren. Pijlen op de grond geven de looprichting aan. Ook bij het verlaten van de zendo/meditatieruimte houdt iedereen 1,5 afstand tot elkaar.
 • Feestelijke bijeenkomsten worden tot nader besluit niet georganiseerd.
Hygiëne
 • Deurknoppen zullen voorafgaand aan iedere bijeenkomst worden schoongemaakt.
 • De toilet- en keukenruimtes zijn afgesloten en kunnen dus niet gebruikt worden. Als in geval van nood deze gebruikt zijn, wordt verwacht dat de gebruiker deze ruimte ook weer schoonmaakt.
 • Voor het betreden van de zendo/meditatieruimte worden de handen schoongemaakt met aanwezige desinfectiegel.
 • De deuren van de zendo/meditatieruimte zullen deels open blijven staan om een goede ventilatie te garanderen en om te voorkomen dat de deurklink gebruikt moet worden.
 • Het elektrische ventilatiesysteem staat te allen tijde aan en de ventilatiesleuven zijn allen geopend ten einde een goede luchtcirculatie te verzorgen.
 • Bij zazen (mediteren) zit men met het gezicht naar de muur gekeerd.
 • Gezamenlijk zingen is niet toegestaan. Dus, het zingen van sutras en de vier-geloften zal in de zendo/meditatieruimte in stilte gebeuren (een sangha-lid die participeert via Zoom kan hardop reciteren).
 • Daisan (onderhoud met de leraar) vindt plaats in de zendo/meditatieruimte of via Zoom op basis van afspraak met de zen-leraar.
 • Er vindt geen zen-service en geen kinhin (loopmeditatie) plaats tijdens de zit-/meditatieavonden.
 • Tijdens de zit-/meditatieavonden kan een dharmales plaatsvinden aangezien de afstand tussen de leraar en de rest van de aanwezigen meer dan 2 meter bedraagt.
Bescherming
 • Handschoenen en mondkapjes zijn aanwezig voor degene die de deurkrukken schoonmaakt na iedere meditatiebijeenkomst.
 • Handschoenen en mondkapjes zijn aanwezig voor degene die de sangha leden aan de deur ontvangt en verder begeleidt
 • Een sangha-lid/bezoeker met gezondheidsklachten (m.n. verkoudheidsklachten), komt niet naar Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. Deze kan, indien mogelijk, participeren via een onlineverbinding.
 • Dit geldt ook voor mensen die een huishouden delen met mensen met verkoudheidsklachten, of met een vastgestelde Coronabesmetting.
 • De RIVM adviseert sangha-leden/bezoekers van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening (die over het algemeen ernstiger ziek kunnen worden van het Coronavirus), om zoveel mogelijk thuis te blijven en, indien mogelijk, via een onlineverbinding te participeren.
 • Bij niesen of hoesten zal dit te allen tijde in de elleboog gedaan worden.
 • Bij twijfel over verkoudheid; blijf thuis.
Handhaving
 • Het veiligheidsprotocol is aanwezig in Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, staat op de website van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam en is gedeeld met de huurders.
 • De zen-/meditatieleraar of degene die een bijeenkomst in de zendo/meditatieruimte leidt, handhaaft het veiligheidsprotocol.
 • Alleen bezoekers van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam die hun komst aangemeld hebben en een bevestiging hebben ontvangen van de zen-/meditatieleraar (of degene die de bijeenkomst leidt), kunnen Kanzeon Zen Centrum Rotterdam betreden.
 • Mensen die zich opzettelijk niet aan de instructies houden worden wordt onmiddellijk na constatering van dit feit gevraagd de zendo te verlaten en zij worden in het vervolg uitgesloten van deelname aan de bijeenkomsten in Kanzeon Zen Centrum Rotterdam.
Belangrijk

Op basis van veranderende besluitvorming van de overheid en RIVM kan het Corona veiligheidsprotocol veranderen. Kanzeon Zen Centrum Rotterdam zal de leden en de huurders van de zendo/meditatieruimte hierover informeren.

Bronnen
 • Rijksoverheid
 • RIVM
 • Veiligheidsprotocol bijeenkomsten boeddhistische gemeenschap, Boeddhistische Unie Nederland
 • Peter Rottier, hoogleraar virologie, Universiteit Utrecht, o.b.v. NRC-artikel van Jette Pellemans, 8 mei 2020
Verwijzingen

 

 

basisregels

 

hygieneregels

 

Inleiding

In het belang van alle sangha-leden alsook de leden van onze huurders, is een Corona veiligheidsprotocol ontwikkeld om meditatiebijeenkomsten weer te kunnen laten plaatsvinden in Zen Centrum Rotterdam. Het protocol is gebaseerd op de huidige richtlijnen van het RIVM en suggesties en ideeën van Boeddhistische Unie Nederland. Hieronder de tekst van het protocol. Je kunt het Coronaprotocol in pdf-format ook downloaden. 

Uitgangspunt

De eigen verantwoordelijkheid van de sangha-leden en de leden van onze huurders is bij het werken met een veiligheidsprotocol belangrijk. Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het Coronavirus zich snel verspreiden. Daarom dient iedereen naast het in acht nemen van de eigen veiligheid ook die van de ander zoveel mogelijk te borgen.

Heb je gezondheidsklachten (m.n. verkoudheidsklachten), dan blijf je thuis. Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het Coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Hen wordt ook geadviseerd thuis te blijven. Daarom en gezien de beperkingen binnen het openbaar vervoer, zal Zen Centrum Rotterdam, indien mogelijk, bijeenkomsten digitaal verzorgen via Zoom zodat ook vanuit de thuisomgeving geparticipeerd kan worden.

 

De hoofdlijnen

 • De zendo/meditatieruimte gaat op 1 juli 2020 beperkt open voor meditatiebijeenkomsten.
 • Daarnaast zullen bijeenkomsten zoveel mogelijk online worden aangeboden.
 • Wie ook maar de minste verschijnselen vertoont van verkoudheid, blijft thuis.
 • Dit geldt ook voor mensen die een huishouden delen met mensen met verkoudheidsklachten, of met een vastgestelde Coronabesmetting.
 • In de zendo/meditatieruimte zijn maximaal 12 meditatie/zitplaatsen gemarkeerd, inclusief 1 voor de zen-/meditatieleraar.
 • In de zendo/meditatieruimte mediteren kan nadat is ingeschreven bij de zen-/meditatieleraar en een bevestiging is ontvangen. Hiermee voorkomen wij dat leden voor niets naar Zen Centrum Rotterdam komen.
 • Bij het betreden van Zen Centrum Rotterdam houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar en loopt direct door naar de zendo/meditatieruimte. Vervolgens neemt met een gemarkeerde meditatie/zitplaats in, in volgorde van binnenkomst.
 • Eén voor één (de 1,5 meter respecterend) doet iedereen zijn jas en schoenen uit in de ruimte direct na de voordeur. Daarbij neemt iedereen zijn jas en schoenen mee naar de zendo/meditatieruimte in een schone en gesloten tas en plaatst deze bij zich.
 • De dharmales kan onderdeel zijn van de meditatiebijeenkomsten in de zendo/meditatieruimte.
 • Daisan (onderhoud met de leraar) vindt plaats in de zendo/meditatieruimte of via Zoom op basis van afspraak met de zen-leraar.
 • Bij zazen (mediteren) zit men met het gezicht naar de muur gekeerd.
 • Het zingen van sutras en de vier-geloften zal in de zendo/meditatieruimte in stilte gebeuren (een sangha-lid die participeert via Zoom kan hardop reciteren).
 • Er vindt geen zen-service en geen kinhin (loopmeditatie) plaats tijdens de zit-/meditatieavonden.
 • De wc’s zijn afgesloten en kunnen dus niet gebruikt worden.
 • De keuken en theeruimte worden niet gebruikt anders dan voor het schoonmaken van de handen en het doorlopen naar de zendo/meditatieruimte.
 • In het geval van twee doorlopende groepen op één avond, dan verlaat de groep die in de zendo/meditatieruimte is, Zen Centrum Rotterdam via de achterzijde.
 • Indien overheidsregulering in relatie tot Corona verandert, dan zal het bestuur van Zen Centrum Rotterdam overeenkomstig handelen. Leden en huurders worden vervolgens geïnformeerd.

Het veiligheidsprotocol

Afstand

 • Bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk online worden aangeboden.
 • Voordat er wordt afgereisd naar Zen Centrum Rotterdam, is de komst geregistreerd en bevestigd door de zen-/meditatieleraar of degene die de bijeenkomst leidt. Er is plaats voor maximaal 12 personen in de zendo/meditatieruimte, inclusief 1 plaats voor de zen-/meditatieleraar.
 • Bij de ingang van Zen Centrum Rotterdam zullen de basisregels voor iedereen middels een poster zijn weergegeven, inclusief de anderhalve meter afstand die iedereen in acht dient te nemen.
 • Ook buiten Zen Centrum Rotterdam houdt iedereen die wacht om naar binnen te gaan, afstand tot de andere wachtenden (minimaal 1,5 meter).
 • Na het betreden van Zen Centrum Rotterdam, loopt ieder sangha-lid/bezoeker direct door naar de zendo/meditatieruimte.
 • Eén voor één (de 1,5 meter respecterend) doet iedereen zijn jas en schoenen uit in de ruimte direct na de voordeur. Daarbij neemt iedereen zijn jas en schoenen mee naar de zendo/meditatieruimte in een schone en gesloten tas en plaatst deze bij zich.
 • Begroeting blijft beperkt tot een knikje of het vouwen van de handen. Anderhalve meter afstand is de norm, er worden geen handen geschud en er wordt niet geknuffeld.
 • Op de deur van de zendo/meditatieruimte staat aangegeven dat deze ruimte een maximumaantal van twaalf (12) personen mag bevatten.
 • In de zendo/meditatieruimte is op de vloer duidelijk aangegeven waar de twaalf zit-/meditatieplekken zich bevinden. Dit is een vaste opstelling. Bij het bepalen van deze vaste plaatsen is rekening gehouden met minimaal 1,5 meter ruimte tussen de zit-/meditatieplekken.
 • Na het betreden van de zendo/meditatieruimte wordt direct een plaats ingenomen, op volgorde van binnenkomst.
 • De zendo/meditatieruimte zal in stilte worden betreden zodat ieder sangha-lid aandacht heeft voor de omgeving en afstand behoudt tot de anderen
 • In het geval van twee zitgroepen na elkaar, zal de eerste groep de zendo/meditatieruimte via de achterzijde van Zen Centrum Rotterdam verlaten. Pijlen op de grond geven de looprichting aan. Ook bij het verlaten van de zendo/meditatieruimte houdt iedereen 1,5 afstand tot elkaar. De tweede groep zal Zen Centrum Rotterdam pas betreden nadat de zen-/meditatieleraar de voordeur heeft geopend.
 • Feestelijke bijeenkomsten worden tot nader besluit niet georganiseerd.

Hygiëne

 • Deurknoppen zullen voorafgaand aan iedere bijeenkomst worden schoongemaakt.
 • De toilet- en keukenruimtes zijn afgesloten en kunnen dus niet gebruikt worden.
 • Voor het betreden van de zendo/meditatieruimte worden de handen schoongemaakt met aanwezige desinfectiegel.
 • De deuren van de zendo/meditatieruimte zullen deels open blijven staan om een goede ventilatie te garanderen en om te voorkomen dat de deurklink gebruikt moet worden.
 • Het ventilatiesysteem zal bij het gebruik van Zen Centrum Rotterdam aanstaan ten einde goede luchtcirculatie te verzorgen.
 • Bij zazen (mediteren) zit men met het gezicht naar de muur gekeerd.
 • Gezamenlijk zingen is niet toegestaan. Dus, het zingen van sutras en de vier-geloften zal in de zendo/meditatieruimte in stilte gebeuren (een sangha-lid die participeert via Zoom kan hardop reciteren).
 • Daisan (onderhoud met de leraar) vindt plaats in de zendo/meditatieruimte of via Zoom op basis van afspraak met de zen-leraar.
 • Er vindt geen zen-service en geen kinhin (loopmeditatie) plaats tijdens de zit-/meditatieavonden.
 • Tijdens de zit-/meditatieavonden kan een dharmales plaatsvinden aangezien de afstand tussen de leraar en de rest van de aanwezigen meer dan 2 meter bedraagt.

Bescherming

 • Handschoenen zijn aanwezig voor degene die de deurkrukken schoonmaakt na iedere meditatiebijeenkomst.
 • Een sangha-lid/bezoeker met gezondheidsklachten (m.n. verkoudheidsklachten), komt niet naar Zen Centrum Rotterdam. Deze kan, indien mogelijk, participeren via een onlineverbinding.
 • Dit geldt ook voor mensen die een huishouden delen met mensen met verkoudheidsklachten, of met een vastgestelde Coronabesmetting.
 • De RIVM adviseert sangha-leden/bezoekers van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening (die over het algemeen ernstiger ziek kunnen worden van het Coronavirus), om zoveel mogelijk thuis te blijven en, indien mogelijk, via een onlineverbinding te participeren.
 • Bij niesen of hoesten zal dit te allen tijde in de elleboog gedaan worden.
 • Bij twijfel over verkoudheid; blijf thuis.

Handhaving

 • Het veiligheidsprotocol is aanwezig in Zen Centrum Rotterdam, staat op de website van Zen Centrum Rotterdam en is gedeeld met de huurders.
 • De zen-/meditatieleraar of degene die een bijeenkomst in de zendo/meditatieruimte leidt, handhaaft het veiligheidsprotocol.
 • Alleen bezoekers van Zen Centrum Rotterdam die hun komst aangemeld hebben en een bevestiging hebben ontvangen van de zen-/meditatieleraar (of degene die de bijeenkomst leidt), kunnen Zen Centrum Rotterdam betreden.
 • Mensen die zich opzettelijk niet aan de instructies houden worden wordt onmiddellijk na constatering van dit feit gevraagd de zendo te verlaten en zij worden in het vervolg uitgesloten van deelname aan de bijeenkomsten in Zen Centrum Rotterdam’.

Belangrijk

Op basis van veranderende besluitvorming van de overheid en RIVM kan het Corona veiligheidsprotocol veranderen. Het bestuur van Zen Centrum Rotterdam zal de leden en de huurders van de zendo/meditatieruimte hierover informeren.

Bronnen

 • Rijksoverheid
 • RIVM
 • Veiligheidsprotocol bijeenkomsten boeddhistische gemeenschap, Boeddhistische Unie Nederland
 • Peter Rottier, hoogleraar virologie, Universiteit Utrecht, o.b.v. NRC-artikel van Jette Pellemans, 8 mei 2020

Verwijzingen

MyoshinFonds

Het Myoshin fonds werd op 16 februari 2020 opgericht ter ere van Gretha Myoshin Jikai Aerts Roshi, symbolisch aan haar overhandigd en direct door haar weer teruggegeven aan Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. De gelegenheid was de overdracht van het geestelijk leiderschap van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam aan Helma Jifu Vulink Sensei, als dank voor vele jaren bevlogen geestelijk leiderschap door Gretha.

Myoshin, de eerste Dharma-naam van Gretha, betekent: onbegrensd hart en geest. Die kwaliteit heeft velen gedurende haar leraarschap en leiderschap geïnspireerd en gevoed. Soms ook geconfronteerd. En zal dat blijven doen. Er kon altijd geklopt worden op de deur van Myoshin.

Het logo van het fonds is een ensō geschilderd door Gretha. Een ensō is een ‘zen-cirkel’ die symbool staat voor de leegte, maar ook voor oneindige mogelijkheden.

Doel van het Myoshin fonds:

dat het ten goede komt aan de groei en bloei van:

- mensen binnen onze Sangha (in de vorm van een financiële tegemoetkoming in bepaalde beperkende omstandigheden),

- bijzondere uitgaven voor de Sangha, de Zendo of een toekomstige Zendo.

Beheer van het Myoshin fonds:

- Helma Jifu Vulink Sensei, geestelijk leider van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, in samenspraak met het bestuur.

Zij krijgen het vertrouwen van de Sangha om over de besteding van het fonds te beslissen; ze hebben de vrijheid om – al naar gelang de situatie – een lid van de Sangha om (geanomiseerd) advies te vragen, als zij daar behoefte aan hebben. Vanzelfsprekend zal privacy gewaarborgd worden.

Evaluatie van het Myoshin fonds:

Eenmaal per jaar zullen de geestelijk leider en het bestuur de uitgaven uit het fonds toetsen aan de doelstelling van het fonds en de gang van zaken evalueren.

Bijdragen aan het Myoshin fonds:

Op 16 februari 2020 was het startkapitaal van het Myoshin fonds, bij elkaar gebracht middels donaties van (ex-)Sangha-leden: €2.767,01

Donaties in de toekomst blijven welkom en kunnen worden gestort op rekening NL 94 INGB 000 0814 001 van Stichting Zen Centrum Rotterdam Kanzeon, onder vermelding van ‘Bijdrage Myoshin Fonds’.

Een legaat aan het Myoshin Fonds is ook mogelijk. Ons centrum heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, waardoor alle donaties worden beschouwd als giften – mits men aan de voorwaarden van de belastingdienst voldoet – van de belasting afgetrokken kunnen worden. Zie meer informatie en het beleidsplan elders op deze website.

plaatje van lego zendo met boeddhabeeld en zitkussen

Datum voor de eerstvolgende open avond is 15 september 18:30 - 19:30

Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tijdens de open avond kun je kennismaken met zenmeditatie, de zendo (meditatieruimte) en de leraar die de introductiecursus zal geven.We besteden aandacht aan je meditatiehouding (op een kussen, een bankje of op een stoel) en verzorgen een geleide meditatie zodat je zelf kunt ervaren hoe het is om te mediteren.

Verder gaan we in op wat motieven kunnen zijn om te mediteren en over wat je wel en niet kunt verwachten van meditatie voor je dagelijks leven. Kortom wat betekent het om ’zen te beoefenen’.

 

plaatje van lego zendo met boeddhabeeld en zitkussen

Dinsdag

18:00 - 19:30

22 september t/m 10 november

O.b.v. Sensei Helma Jifu Vulink

Donatie 90 euro

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

In de introductiecursus kun je kennismaken met zenmeditatie. In acht bijeenkomsten laten we je oefenen met verschillende meditatie oefeningen en onderscheiden we verschillende fases die je kunt meemaken gedurende je meditatie.

Er is aandacht voor houding, gewaarzijn van je lichaam en ademhaling en hoe je gedurende langere tijd ontspannen en gelijktijdig alert kunt blijven.
Ook gaan we in op de wisselwerking tussen meditatie en je dagelijks leven; hoe je met meer aandacht en bewustzijn in je leven kunt functioneren in verschillende situaties; meer vanuit directe ervaring dan vanuit ideeën en kennis.
We oefenen met behulp van geleide meditaties. Er is ruim gelegenheid voor vragen en uitwisseling van ervaringen. Ook krijg je oefeningen aangereikt om thuis mee te werken.
Gedurende de cursus maken we gebruik van teksten en verhalen van boeddhistische meesters.

 

Workshop begeleide meditatie

Zaterdag 16 november 11.00 - 12.30

O.l.v. Helma Jifu Vulink Sensei.

Onze zen beoefening begint bij meditatie.

Of je nu een beginner bent of al jaren op het kussen zit, we keren steeds opnieuw terug naar de geest van de beginner; wakker worden in de werkelijkheid hier en nu; herkennen van onze Boeddha natuur.

In de workshop werken we met de ‘Four modes of Meditation’ van Tenkei Coppens Roshi. Daarbij onderscheiden we in de meditatie vier fasen. Wanneer je die leert herkennen zal dat je helpen je zazen te verdiepen en de uitwerking ervan in je dagelijks leven te versterken en situaties meer en meer te zien door de ogen van een bodhisattva.

 De workshop is zowel voor beginners als gevorderden.

 Plaats: Zen Centrum Rotterdam 

zaterdag 16 november 11.00 – 12.30u                                                                   

Donatie: € 15,-                                                                                                                                                                                                                                                                                    Voor deelnemers aan het Zen Weekend zijn er geen kosten. Wel graag even melden dat je komt.

 

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

ANBI-status

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam is erkend als een algemeen nut beogende instelling, en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat donateurs aan Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, onder voorwaarden, hun giften af mogen trekken van de belasting. Zie voor de voorwaarden de website van de belastingdienst. 

Naam instelling

Stichting Zen Centrum Rotterdam Kanzeon

RSIN

8112 48 598

Adres

Noordsingel 168

3032 BK Rotterdam

Hoofdlijnen van het Beleidsplan

In 1988 is Nico Tydeman begonnen met een boeddhistisch leerhuis in Rotterdam, dit werd de stichting Zengroep Rotterdam Kanzeon. Dit initiatief is in 30 jaar uitgegroeid tot een levendige Zen Centrum, met programma’s op 3 avonden, zaterdagen en diverse weekenden.

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam is een toevluchtsoord midden in de stad, een plek om stil te zijn en stil te worden, een ruimte voor bezinning en meditatie. Zen is plaatsnemen op een meditatiekussen, de geest leren kennen en niet langer bevangen raken door gedachten en emoties. Zen is een levenswandel, een manier om het leven te aanschouwen en te handelen vanuit die aanschouwing.

Iedereen is welkom bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam.

Doelstelling

De bestudering en praktische beoefening van het Zenboeddhisme. Kanzeon Zen Centrum Rotterdam wil de volgende doelen nastreven:

 • het bevorderen van de interesse en studie, het beoefenen en het uitbreiden van het Zen Boeddhisme, in de vorm waarin het door Nico Tydeman Sensei in Nederland tot ontwikkeling is gebracht
 • ondersteuning en verspreiding van het Zen Boeddhisme in de Japanse Soto traditie (hoofdkwartier Eiheiji, Japan) van Maezumi Roshi, Genpo Roshi en die Nico Tydeman Sensei doorgegeven heeft in Rotterdam en omgeving.

Zen Centrum Rotterdam tracht haar doel te bereiken door:

 • het organiseren van bijeenkomsten en cursussen;
 • het ondersteunen van leerlingen met betrekking tot de beoefening en de bestudering van het Zen Boeddhisme
 • boeken over het Zen Boeddhisme of daarmee in verband staande onderwerpen beschikbaar te stellen en/of te verkopen
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Spiritueel leiderschap

Roshi Gretha Myoshin Jikai Aerts is spiritueel leider van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. Zij ontving haar zentraining van twee meesters: Genpo Merzel Roshi, die haar de naam Myoshin gaf, en Niko Tenko Tydeman Roshi, die haar op 24 februari 2011 Dharmatransmissie gaf en Inka in februari 2019.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemeen bestuursleden (zendo en public relations).

Voorzitter
Herman Geul | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris
Therese Stam | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester
Paul van Mechelen | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen bestuurslid (zendobeheer)
Ivo Brandsen | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen bestuurslid (public relations)
Willem Vos | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen salaris of bezoldiging. De leraren ontvangen evenmin salaris of bezoldiging, doch slechts een bescheiden vergoeding voor de activiteiten die ze verrichten.

 

Financiële Verantwoording

Balans 31/12/2018

Balans 31/12/2018

Financieel jaaroverzicht 2018

 Financieel jaaroverzicht 2018

 

Bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam houden wij ons aan de ethische code 

Toch kan het zijn dat ook binnen onze sangha sprake is van ongewenste omgangsvormen. Het kan bijvoorbeeld gaan om (seksueel) intimiderend gedrag, pesten, discriminatie of schending van vertrouwen. 

In eerste instantie is de leraar het eerste aanspreekpunt indien sprake is van ongewenst gedrag.

Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, de leraar zelf betrokken is of er een andere reden is waarom de leraar in de ogen van de klager niet de juiste persoon is om de klacht te behandelen, bestaat de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij een externe vertrouwenspersoon.  Wij maken hiervoor gebruik van de externe vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie Nederland. Zie daarvoor https://boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon/.

Voor alle andere gevallen waarin iemand zich onheus behandeld voelt of anderszins klachten heeft over de gang van zaken binnen de sangha kan men zich wenden tot de voorzitter van het bestuur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Studieklas’ Het verkennen van de 10 geloften’

o.l.v. Leo Sumitra Huijg Sensei.

Workshop 'Leven met Sterven' onder leiding van Irène Kaigetsu Bakker Sensei

 Je kunt je voor deze workshop alleen nog aanmelden voor de wachtlijst. 

Deel 1

“Lieverd, het leven is als sneeuw. Je kunt het niet bewaren!” (Herman van Veen)

Wat is onze eigen verhouding tot vergankelijkheid en dood?’
Deze vraag zal centraal staan tijdens deze 2-daagse workshop in de zendo van Gretha Aerts Sensei in Rotterdam.


In deel 2 van “Leven met Sterven' zal het thema zijn: ‘Hoe kunnen we werkelijk aanwezig zijn voor iemand die gaat sterven?’

Deelname aan deel 1 is voorwaarde om aan deel 2 deel te kunnen nemen.

We weten maar één ding echt zeker: ieder van ons zal ooit sterven. En daar denken we niet graag aan. Velen van ons zijn 'als de dood voor de dood'. Geconfronteerd met onze eigen vergankelijkheid of met de dood van dierbaren weten we ons vaak 'geen raad'.
Ontkenning van onze eindigheid levert echter niet minder angst op. Integendeel: juist het besef dat wij eens ophouden in deze vorm te bestaan kan ons helpen ons leven zoals het nú is meer te waarderen en 'ten volle' te Leven! Het accepteren van de eindigheid van het leven is niets anders dan het accepteren van ons leven zelf, nu!

Locatie Kanzeon Zen Centrum Rotterdam.

Noordsingel 168 3032 BK Rotterdam

Datum en tijden
13 april: 10.30 - 17.00 uur. En 's avonds de film 'Departures'
14 april: 10.00 - ca. 16.00 uur

Kosten
 € 125, reductie voor minder draagkrachtigen in overleg met de penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maximaal aantal deelnemers van 25 is bereikt. Je kunt je alleen nog aanmelden voor de wachtlijst. 

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan