Zondagochtend zazen

Elke derde zondag van de maand is er van half tien tot half elf gelegenheid voor zondagochtend zazen; we zitten twee perioden zazen afgewisseld met loopmeditatie.  Introducees zijn ook van harte welkom. Op 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni. Na afloop koffie drinken.

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Inleiding

In het belang van alle sangha-leden alsook de leden van onze huurders, is een Corona veiligheidsprotocol ontwikkeld om meditatiebijeenkomsten weer te kunnen laten plaatsvinden in Zen Centrum Rotterdam. Het protocol is gebaseerd op de huidige richtlijnen van het RIVM en suggesties en ideeën van Boeddhistische Unie Nederland. Hieronder de tekst van het protocol. Je kunt het In het belang van alle sangha-leden alsook de leden van onze huurders, is in mei 2020 een Corona veiligheidsprotocol ontwikkeld om meditatiebijeenkomsten op een veilige wijze te kunnen laten plaatsvinden in Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. Periodiek is en wordt het protocol aangepast en gepubliceerd op de website van Kanzeon Zen centrum Rotterdam. Voor het protocol zijn de actuele richtlijnen van het RIVM en suggesties en ideeën van Boeddhistische Unie Nederland geraadpleegd. 

Uitgangspunt

De eigen verantwoordelijkheid van de sangha-leden en de leden van onze huurders staat voorop en is bij het werken met een veiligheidsprotocol belangrijk. Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het Coronavirus zich snel verspreiden. Daarom dient iedereen naast het in acht nemen van de eigen veiligheid ook die van de ander te borgen.

Heb je gezondheidsklachten (m.n. verkoudheidsklachten), dan blijf je thuis. Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het Coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Hen wordt aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen van het RIVM goed op te volgen. Daarom en gezien de maatregelen binnen het openbaar vervoer, zal Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, indien mogelijk, bijeenkomsten digitaal verzorgen via Zoom zodat ook vanuit de thuisomgeving geparticipeerd kan worden.

De hoofdlijnen

• De zendo/meditatieruimte is vanaf 1 juli 2020 beperkt opengesteld voor meditatie-bijeenkomsten.
• Daarnaast zullen bijeenkomsten zoveel mogelijk online worden aangeboden.
• Wie ook maar de minste verschijnselen vertoont van verkoudheid, blijft thuis.
• Dit geldt ook voor mensen die een huishouden delen met mensen met verkoudheidsklachten, of met een vastgestelde Coronabesmetting.
• Vanaf het wachten buiten bij de voordeur tot aan het moment dat je op je kussen zit, is het dragen van een mondkapje verplicht.
• Tijdens de kinhin of op weg naar het toilet is het dragen van het mondkapje eveneens verplicht.
• In de zendo/meditatieruimte zijn maximaal 12 meditatie/zitplaatsen gemarkeerd, inclusief 1 voor de zen-/meditatieleraar.
• In de zendo/meditatieruimte mediteren kan nadat is ingeschreven bij de zen-/meditatieleraar en een bevestiging is ontvangen. Hiermee voorkomen wij dat leden voor niets naar Kanzeon Zen Centrum Rotterdam komen.
• Bij het betreden van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar en loopt direct door naar de zendo/meditatieruimte. Vervolgens neemt met een gemarkeerde meditatie/zitplaats in, in volgorde van binnenkomst.
• Eén voor één (de 1,5 meter respecterend) doet iedereen zijn jas en schoenen uit in de ruimte direct na de voordeur. Daarbij neemt iedereen zijn jas en schoenen mee naar de zendo/meditatieruimte in een schone en gesloten tas en plaatst deze bij zich.
• De dharmales kan onderdeel zijn van de meditatiebijeenkomsten in de zendo/meditatieruimte.
• Daisan (onderhoud met de leraar) vindt plaats in de zendo/meditatieruimte of via Zoom op basis van afspraak met de zen-leraar.
• Het zingen van sutras en de vier-geloften zal in de zendo/meditatieruimte in stilte gebeuren (een sangha-lid die participeert via Zoom kan hardop reciteren).
• Tijdens Kinhin (loopmeditatie) wordt een mondkapje gedragen en de kinhin wordt in een laag looptempo gedaan en te allen tijde met 1,5 meter afstand tot de ander.
• Er vindt geen zen-service plaats tijdens de zit-/meditatieavonden.
• De wc’s kunnen gebruikt worden maar oppervlaktes dienen na ieder toiletbezoek door de gebruik(st)er direct schoongemaakt te worden. Wanneer je je naar de wc begeeft, is het dragen van een mondkapje verplicht.
• De keuken en theeruimte worden niet gebruikt anders dan voor het schoonmaken van de handen en het doorlopen naar de zendo/meditatieruimte.
• In het geval van twee doorlopende groepen op één avond verlaat groep 1 de zendo om 19:30 uur. Van de leden van groep 2 wordt verwacht dat zij niet eerder dan 19:50 uur bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam arriveren.
• Indien overheidsregulering in relatie tot Corona verandert, zal Kanzeon Zen Centrum Rotterdam overeenkomstig handelen. Leden en huurders worden vervolgens geïnformeerd.

 

Het veiligheidsprotocol

Afstand
 • Bijeenkomsten worden ook zoveel mogelijk online worden aangeboden.
 • Voordat er wordt afgereisd naar Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, is de komst geregistreerd en bevestigd door de zen-/meditatieleraar of degene die de bijeenkomst leidt. Er is plaats voor maximaal 12 personen in de zendo/meditatieruimte, inclusief 1 plaats voor de zen-/meditatieleraar.
 • Bij de ingang van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam zullen de basisregels voor iedereen middels een poster zijn weergegeven, inclusief de anderhalve meter afstand die iedereen in acht dient te nemen.
 • Buiten Kanzeon Zen Centrum Rotterdam houdt iedereen die wacht om naar binnen te gaan, afstand tot de andere wachtenden (minimaal 1,5 meter) en draagt een mondkapje.
 • Na het betreden van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, loopt ieder sangha-lid/bezoeker direct door naar de zendo/meditatieruimte en neemt plaats op het kussen. Op dat moment mag het mondkapje af.
 • Eén voor één (de 1,5 meter respecterend) doet iedereen zijn jas en schoenen uit in de ruimte direct na de voordeur. Daarbij neemt iedereen zijn jas en schoenen mee naar de zendo/meditatieruimte in een schone en gesloten tas en plaatst deze bij zich.
 • Begroeting blijft beperkt tot een knikje of het vouwen van de handen. Anderhalve meter afstand is de norm, er worden geen handen geschud en er wordt niet geknuffeld.
 • Op de deur van de zendo/meditatieruimte staat aangegeven dat deze ruimte een maximum aantal van twaalf (12) personen mag bevatten.
 • In de zendo/meditatieruimte is op de vloer duidelijk aangegeven waar de twaalf zit-/meditatieplekken zich bevinden. Dit is een vaste opstelling. Bij het bepalen van deze vaste plaatsen is rekening gehouden met minimaal 1,5 meter ruimte tussen de zit-/meditatieplekken.
 • Na het betreden van de zendo/meditatieruimte wordt direct een plaats ingenomen, op volgorde van binnenkomst.
 • De zendo/meditatieruimte zal in stilte worden betreden zodat ieder sangha-lid aandacht heeft voor de omgeving en afstand behoudt tot de anderen
 • In het geval van twee doorlopende groepen op één avond verlaat groep 1 de zendo om 19:30 uur. Van de leden van groep 2 wordt verwacht dat zij niet eerder dan 19:50 uur bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam arriveren. Pijlen op de grond geven de looprichting aan. Ook bij het verlaten van de zendo/meditatieruimte houdt iedereen 1,5 afstand tot elkaar.
 • Feestelijke bijeenkomsten worden tot nader besluit niet georganiseerd.
Hygiëne
 • Deurknoppen zullen voorafgaand aan iedere bijeenkomst worden schoongemaakt.
 • De toilet- en keukenruimtes kunnen (beperkt) gebruikt worden. Echter, van de gebruiker wordt verwacht dat hij/zij deze ruimte ook weer schoonmaakt.
 • Voor het betreden van de zendo/meditatieruimte worden de handen schoongemaakt met aanwezige desinfectiegel.
 • De deuren van de zendo/meditatieruimte zullen deels open blijven staan om een goede ventilatie te garanderen en om te voorkomen dat de deurklink gebruikt moet worden.
 • Het elektrische ventilatiesysteem staat te allen tijde aan en de ventilatiesleuven zijn allen geopend ten einde een goede luchtcirculatie te verzorgen.
 • Bij zazen (mediteren) zit men of met het gezicht naar de muur of met het gezicht naar elkaar.
 • Gezamenlijk zingen is niet toegestaan. (Een sangha-lid die participeert via Zoom kan desgewenst zingen en hardop reciteren).
 • Daisan (onderhoud met de leraar) vindt plaats in de zendo/meditatieruimte of via Zoom op basis van afspraak met de zen-leraar.
 • Van de Kinhin (loopmeditatie) wordt alleen de langzame kinhin gedaan, dus uitsluitend in een laag looptempo en te allen tijde met 1,5 meter afstand tot de ander. Tijdens de kinhin wordt het mondkapje gedragen.
 • Er vindt geen zen-service plaats tijdens de zit-/meditatieavonden.
 • Tijdens de zit-/meditatieavonden kan een dharmales plaatsvinden aangezien de afstand tussen de leraar en de rest van de aanwezigen meer dan 2 meter bedraagt.
Bescherming
 • Het dragen van een mondkapje is in alle ruimtes van de zendo en voor alle aanwezigen verplicht.
 • Het mondkapje mag alleen af als je op het kussen zit.
 • Handschoenen en mondkapjes zijn aanwezig voor degene die de deurkrukken schoonmaakt na iedere meditatiebijeenkomst.
 • Handschoenen en mondkapjes zijn aanwezig voor degene die de sangha leden aan de deur ontvangt en verder begeleidt.
 • Een sangha-lid/bezoeker met gezondheidsklachten (m.n. verkoudheidsklachten), komt niet naar Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. Deze kan, indien mogelijk, participeren via een onlineverbinding.
 • Dit geldt ook voor mensen die een huishouden delen met mensen met verkoudheidsklachten, of met een vastgestelde Coronabesmetting.
 • De RIVM adviseert sangha-leden/bezoekers van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening (die over het algemeen ernstiger ziek kunnen worden van het Coronavirus), om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen van het RIVM goed op te volgen. Als alternatief voor het fysiek bijwonen van een bijeenkomst kan vaak via een onlineverbinding geparticipeerd worden.
 • Bij niezen of hoesten zal dit te allen tijde in de elleboog gedaan worden.
 • Bij twijfel over verkoudheid; blijf thuis.
Handhaving

• Het veiligheidsprotocol is aanwezig in Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, staat op de website van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam en is gedeeld met de huurders.
• Als je de zendo bezoekt, dien je zelf voor een mondkapje te zorgen. Als je geen mondkapje bij je hebt, kun je in principe niet deelnemen aan de bijeenkomst.
• De zen-/meditatieleraar of degene die een bijeenkomst in de zendo/meditatieruimte leidt, handhaaft het veiligheidsprotocol.
• Alleen bezoekers van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam die hun komst aangemeld hebben en een bevestiging hebben ontvangen van de zen-/meditatieleraar (of degene die de bijeenkomst leidt), kunnen Kanzeon Zen Centrum Rotterdam betreden.
• Mensen die zich opzettelijk niet aan de instructies houden worden wordt onmiddellijk na constatering van dit feit gevraagd de zendo te verlaten en zij worden in het vervolg uitgesloten van deelname aan de bijeenkomsten in Kanzeon Zen Centrum Rotterdam.

Belangrijk

Op basis van veranderende besluitvorming van de overheid en RIVM kan het Corona veiligheidsprotocol veranderen.

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam zal de leden en de huurders van de zendo/meditatieruimte hierover informeren.

 

Bronnen
 • Rijksoverheid
 • RIVM
 • Veiligheidsprotocol bijeenkomsten boeddhistische gemeenschap, Boeddhistische Unie Nederland
Verwijzingen

basisregels.png

hygieneregels.png

 

MyoshinFonds

Het Myoshin fonds werd op 16 februari 2020 opgericht ter ere van Gretha Myoshin Jikai Aerts Roshi, symbolisch aan haar overhandigd en direct door haar weer teruggegeven aan Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. De gelegenheid was de overdracht van het geestelijk leiderschap van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam aan Helma Jifu Vulink Sensei, als dank voor vele jaren bevlogen geestelijk leiderschap door Gretha.

Myoshin, de eerste Dharma-naam van Gretha, betekent: onbegrensd hart en geest. Die kwaliteit heeft velen gedurende haar leraarschap en leiderschap geïnspireerd en gevoed. Soms ook geconfronteerd. En zal dat blijven doen. Er kon altijd geklopt worden op de deur van Myoshin.

Het logo van het fonds is een ensō geschilderd door Gretha. Een ensō is een ‘zen-cirkel’ die symbool staat voor de leegte, maar ook voor oneindige mogelijkheden.

Doel van het Myoshin fonds:

dat het ten goede komt aan de groei en bloei van:

- mensen binnen onze Sangha (in de vorm van een financiële tegemoetkoming in bepaalde beperkende omstandigheden),

- bijzondere uitgaven voor de Sangha, de Zendo of een toekomstige Zendo.

Beheer van het Myoshin fonds:

- Helma Jifu Vulink Sensei, geestelijk leider van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, in samenspraak met het bestuur.

Zij krijgen het vertrouwen van de Sangha om over de besteding van het fonds te beslissen; ze hebben de vrijheid om – al naar gelang de situatie – een lid van de Sangha om (geanomiseerd) advies te vragen, als zij daar behoefte aan hebben. Vanzelfsprekend zal privacy gewaarborgd worden.

Evaluatie van het Myoshin fonds:

Eenmaal per jaar zullen de geestelijk leider en het bestuur de uitgaven uit het fonds toetsen aan de doelstelling van het fonds en de gang van zaken evalueren.

Bijdragen aan het Myoshin fonds:

Op 16 februari 2020 was het startkapitaal van het Myoshin fonds, bij elkaar gebracht middels donaties van (ex-)Sangha-leden: €2.767,01

Donaties in de toekomst blijven welkom en kunnen worden gestort op rekening NL 94 INGB 000 0814 001 van Stichting Zen Centrum Rotterdam Kanzeon, onder vermelding van ‘Bijdrage Myoshin Fonds’.

Een legaat aan het Myoshin Fonds is ook mogelijk. Ons centrum heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, waardoor alle donaties worden beschouwd als giften – mits men aan de voorwaarden van de belastingdienst voldoet – van de belasting afgetrokken kunnen worden. Zie meer informatie en het beleidsplan elders op deze website.

Workshop begeleide meditatie

Zaterdag 16 november 11.00 - 12.30

O.l.v. Helma Jifu Vulink Sensei.

Onze zen beoefening begint bij meditatie.

Of je nu een beginner bent of al jaren op het kussen zit, we keren steeds opnieuw terug naar de geest van de beginner; wakker worden in de werkelijkheid hier en nu; herkennen van onze Boeddha natuur.

In de workshop werken we met de ‘Four modes of Meditation’ van Tenkei Coppens Roshi. Daarbij onderscheiden we in de meditatie vier fasen. Wanneer je die leert herkennen zal dat je helpen je zazen te verdiepen en de uitwerking ervan in je dagelijks leven te versterken en situaties meer en meer te zien door de ogen van een bodhisattva.

 De workshop is zowel voor beginners als gevorderden.

 Plaats: Zen Centrum Rotterdam 

zaterdag 16 november 11.00 – 12.30u                                                                   

Donatie: € 15,-                                                                                                                                                                                                                                                                                    Voor deelnemers aan het Zen Weekend zijn er geen kosten. Wel graag even melden dat je komt.

 

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

ANBI-status

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam is erkend als een algemeen nut beogende instelling, en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat donateurs aan Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, onder voorwaarden, hun giften af mogen trekken van de belasting. Zie voor de voorwaarden de website van de belastingdienst. 

Naam instelling

Stichting Zen Centrum Rotterdam Kanzeon

RSIN

8112 48 598

Adres

Noordsingel 168

3032 BK Rotterdam

Hoofdlijnen van het Beleidsplan

In 1988 is Nico Tydeman begonnen met een boeddhistisch leerhuis in Rotterdam, dit werd de stichting Zengroep Rotterdam Kanzeon. Dit initiatief is in 30 jaar uitgegroeid tot een levendige Zen Centrum, met programma’s op 3 avonden, zaterdagen en diverse weekenden.

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam is een toevluchtsoord midden in de stad, een plek om stil te zijn en stil te worden, een ruimte voor bezinning en meditatie. Zen is plaatsnemen op een meditatiekussen, de geest leren kennen en niet langer bevangen raken door gedachten en emoties. Zen is een levenswandel, een manier om het leven te aanschouwen en te handelen vanuit die aanschouwing.

Iedereen is welkom bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam.

Doelstelling

De bestudering en praktische beoefening van het Zenboeddhisme. Kanzeon Zen Centrum Rotterdam wil de volgende doelen nastreven:

 • het bevorderen van de interesse en studie, het beoefenen en het uitbreiden van het Zen Boeddhisme, in de vorm waarin het door Nico Tydeman Sensei in Nederland tot ontwikkeling is gebracht
 • ondersteuning en verspreiding van het Zen Boeddhisme in de Japanse Soto traditie (hoofdkwartier Eiheiji, Japan) van Maezumi Roshi, Genpo Roshi en die Nico Tydeman Sensei doorgegeven heeft in Rotterdam en omgeving.

Zen Centrum Rotterdam tracht haar doel te bereiken door:

 • het organiseren van bijeenkomsten en cursussen;
 • het ondersteunen van leerlingen met betrekking tot de beoefening en de bestudering van het Zen Boeddhisme
 • boeken over het Zen Boeddhisme of daarmee in verband staande onderwerpen beschikbaar te stellen en/of te verkopen
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Spiritueel leiderschap

Roshi Gretha Myoshin Jikai Aerts is spiritueel leider van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. Zij ontving haar zentraining van twee meesters: Genpo Merzel Roshi, die haar de naam Myoshin gaf, en Niko Tenko Tydeman Roshi, die haar op 24 februari 2011 Dharmatransmissie gaf en Inka in februari 2019.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemeen bestuursleden (zendo en public relations).

Voorzitter
Herman Geul | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris
Therese Stam | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester
Paul van Mechelen | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen bestuurslid (zendobeheer)
Ivo Brandsen | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen bestuurslid (public relations)
Willem Vos | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen salaris of bezoldiging. De leraren ontvangen evenmin salaris of bezoldiging, doch slechts een bescheiden vergoeding voor de activiteiten die ze verrichten.

 

Financiële Verantwoording

Balans 31/12/2018

Balans 31/12/2018

Financieel jaaroverzicht 2018

 Financieel jaaroverzicht 2018

 

Bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam houden wij ons aan de ethische code 

Toch kan het zijn dat ook binnen onze sangha sprake is van ongewenste omgangsvormen. Het kan bijvoorbeeld gaan om (seksueel) intimiderend gedrag, pesten, discriminatie of schending van vertrouwen. 

In eerste instantie is de leraar het eerste aanspreekpunt indien sprake is van ongewenst gedrag.

Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, de leraar zelf betrokken is of er een andere reden is waarom de leraar in de ogen van de klager niet de juiste persoon is om de klacht te behandelen, bestaat de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij een externe vertrouwenspersoon.  Wij maken hiervoor gebruik van de externe vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie Nederland. Zie daarvoor https://boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon/.

Voor alle andere gevallen waarin iemand zich onheus behandeld voelt of anderszins klachten heeft over de gang van zaken binnen de sangha kan men zich wenden tot de voorzitter van het bestuur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Studieklas’ Het verkennen van de 10 geloften’

o.l.v. Leo Sumitra Huijg Sensei.

WORKSHOP SHAKUHACHI

16 februari 2018 van 10‐12 uur

kosten: 15 euro

shakuhachi

Het Shakuhachi is een Japanse bamboe fluit. Het werd gebruikt door de Fuke stroming binnen het Zen Boeddhisme om Suizen te beoefenen (blazende meditatie)

Hélène Seiyu Codjo heeft de shakuhachi in Parijs (Frankrijk) gestudeerd. Sinds 2006 volgt zij regelmatig de masterclasses van Teruhisa Fukuda, Japanse grootmeester en leider van de Hijiri-kaï school. In januari 2013 heeft ze het Jun Shihan diploma met de naam Seiyu (HolyKindness) ontvangen van Teruhisa Fukuda. In november 2015 ontvangt ze van hem het Shihan (meester) diploma.

Op zaterdagochtend 16 februari geven we je de mogelijkheid om met dit bijzondere instrument kennis te maken. Tijdens de workshop leer je de juiste houding om de basisnoten van de shakuhachi te spelen. Door gevarieerde oefeningen geef je aandacht en ruimte aan je ademhaling. Je geest en lichaam werken muzikaal en spiritueel samen. Je maakt kennis met de Japanse muzieknotatie en je leert hopelijk je eerste noten te spelen. Het aantal plaatsen voor deze unieke kennismaking is beperkt tot acht en de eigenbijdrage bedraagt 15 euro.

Aanmelden kan bij paul van mechelen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Helene

 

Gastspreker Edel Maex ‐ De bereidheid om te kijken.

Donderdag 20 juni 19.45 – 21.30 uur

Edel Maex


Edel Maex is psychiater en hoofd van de stresskliniek in het VNA in Antwerpen, waar hij werkt met de methode van de Mindfulness Based Stress Reduction. Daarnaast heeft hij een zentraining gevolgd en verzorgt zenonderricht in Antwerpen en omgeving. Edel sluit in zijn beleving van zen het nauwst aan bij het onderricht van de hem zeer dierbare zenleraar Ton Lathouwers en Maha Karuna Ch’an.

Hij schreef diverse boeken waaronder:

 • Mindfulness. In de maalstroom van je leven
 • Een kleine inleiding in het boeddhisme
 • Wat mindfulness niet is...
 • De bereidheid om te kijken (zijn nieuwste boek)

Zie voor meer informatie www.levenindemaalstroom.be

Toegankelijk voor iedereen,  vrijwillige donatie €10.

Wil je komen en ben je geen vaste bezoeker van de donderdaggroep, meld je hier aan bezoeker. 

Donatie vragen we niet aan mensen met een seizoenskaart. 

 

 

6 donderdagavonden 18:00 – 19:30 uur

17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart

Met Gretha Myoshin Jikai Aerts Roshi 

Kosten: 90 euro

 

In Zen is een van de belangrijke leermethoden het werken met koan. En vaak wordt er in een dharmales uitgegaan van zo’n koan verhaal. Ze lijken omgeven met een aura van moeilijk, een onbegrijpelijke puzzel, maar is dat zo? Een koan is een kort verhaal, waarin een ontmoeting plaats vindt, een gesprek gevoerd wordt, een verbeelding of een gedicht gebruikt wordt. In deze verhalen gebeurt iets, meestal tussen de Zenmeester en zijn leerling. Deze ontmoeting werkt transformerend; een moment van heelheid, inzicht, lichtheid en liefde voor het bestaan en mijn eigen leven.

In deze zes bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan wat koans zijn, hoe ermee te werken, de rol van de leraar hierbij. En we gaan er in de groep mee werken. Ik maak gebruik van koans uit de traditionele verzamelingen zoals de Mumonkan, Hekiganroku of Denkoroku, maar ook uit “Het Verborgen Licht” (The Hidden Lamp), een verzameling van 100 verhalen waarin vrouwen een grote rol spelen.

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan