Gretha a

Sensei Gretha Myoshin Aerts is spiritueel leider van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, opgericht door zenleraar Niko Tydeman Sensei in 1988. 

Gretha Aerts wil de zenboeddhistische leer doorgeven aan mensen die midden in de maatschappij staan en een spiritueel pad willen gaan. Zij combineert haar zenleraarschap met haar werkzaamheden als beeldend kunstenaar en heeft regelmatig exposities van haar werk.

 

Zij ontving haar zentraining van twee meesters: Genpo Merzel Roshi, die haar de naam Myoshin gaf, en Niko Tydeman Sensei, die haar op 24 februari 2011 dharmatransmissie gaf. Met hen staat zij in de traditie van de White Plum Asangha van Maezumi Roshi, een Japanse zenmeester die het zenboeddhisme in de zestiger jaren van de vorige eeuw naar het Westen bracht. De historische lijn van opeenvolgende zenmeesters (de lineage) vindt zijn oorsprong in Sakyamuni Boeddha.

Gretha Aerts begeleidt mensen in de klassieke zentraining, waarvan koanstudie een pijler is.

Zij staat een synthese voor van oosterse wijsheid en westerse inzichten. Onderdeel daarvan is de door Genpo Roshi ontwikkelde methode Big Mind/Big Heart, gebaseerd op een combinatie van zen en de westerse voice dialogue.

 

Zij wordt geassisteerd door een aantal mensen, die getraind zijn in deze traditie.

 

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam hanteert een ethische richtlijn.