De website van Kazeon Zen Centrum Rotterdam is tijdelijk offline.

De meest recente informatie kun je vinden op Facebook:


https://www.facebook.com/kanzeonzencentrumrotterdam/?fref=ts


Informatie over de workshop meditatief kunst schouwen met Frank de Waele Roshi vind je hier

https://www.facebook.com/kanzeonzencentrumrotterdam/posts/403061093382259


Contactgegevens:

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam

Meditatiecentrum

Adres: Noordsingel 168, 3032 BK Rotterdam

Telefoon:06 12755459


Zen Centrum Rotterdam is een toevluchtsoord midden in de stad, een plek om stil te zijn en stil te worden, een ruimte voor bezinning en meditatie. Zen is plaatsnemen op een meditatiekussen, de geest leren kennen en niet langer bevangen raken door gedachten en emoties. Zen is een levenswandel, een manier om het leven te aanschouwen en te handelen vanuit die aanschouwing.

Zen biedt een verzameling hulpmiddelen om een bevrijd bestaan te leiden. Het gaat niet om de hulpmiddelen, maar om wat zij beogen: het dagelijks bestaan te leiden met een verlicht gemoed. Verlichting betekent verlicht denken, communiceren en handelen. Dat heeft alles met het dagelijks leven te maken en niets met een heilige werkelijkheid die hier buiten zou staan, want die bestaat bij zen niet.

Zenleraar Gretha Myoshin Aerts Sensei (zie www.myoshin.nl) geeft geen makkelijk toepasbaar levensrecept. Geen spirituele gymnastiek of handige trucs die het leven aangenamer maken en prestaties vergroten. In sommige dingen moeten we wellicht juist minder goed worden om tot inzicht te komen, en niet meer alles weten. Het gaat niet om het beantwoorden van vragen, maar juist om het mysterie van het bestaan.

Iedereen is welkom bij Zen Centrum Rotterdam.


Doorgaande groepen

De doorgaande groepen op maandag en donderdag staan open voor een ieder die vertrouwd is met zitmeditatie. Programma: 30 minuten zitten in stilte gevolgd door loopmeditatie en nog een tweede periode van 30 minuten zazen. Daarna volgt een dharmales van de leraar. Op de avonden is ook regelmatig gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met de leraar en koanstudie. Een keer per vijf weken vervalt de dharmales, daarvoor in de plaats komt dan een derde periode van 25 minuten zazen en service
Wisselen tussen de bijeenkomsten op maandag en donderdag is mogelijk.Maandag: 18.00 - 19.45 uur en 20.00 - 21.45 uur

met Sensei Gretha Aerts: 9 januari - 3 juli 2017, niet op 17 april en 5 juni

Donderdag: 19.45 - 21.30 uur

met Sensei Gretha Aerts: 12 januari - 6 juni 2017, niet op 27 april en 25 mei

Gastsprekers
Beppe Makuza 1 juni 19.45 - 21.30
Sensei Nico Tydeman: 8 juni van 19:45- 21:30 uur


Bijdrage voor doorgaande groepen: € 200 of maandelijkse betaling via incasso (zie Aanmelden/bijdrage)

Vrijdagochtend:

8.00 - 9.00 uur

Een vrijwillige bijdrage voor deze activiteit wordt zeer gewaardeerd

Zazen vervolg groep op dinsdag

Dit is een avond bedoeld voor de mensen, die enige meditatie ervaring hebben, door deelname aan een introductiecursus, de Hara studieklas of elders die ervaring hebben opgedaan
De avond bestaat uit zit-, loop meditatie en een dharma les, met alle ruimte voor het stellen van vragen rondom de beoefening.
Dinsdag: 17 januari - 28 maart 20.00 -  21.30 uur
Dinsdag: 11 april - 13 juni 20.00 - 21.30 uur
Begeleiding: Marli Lindeboom