Waardeer je leven 

Zen Centrum Rotterdam staat in de traditie van Taizan Maezumi Roshi, één van de Japanse zenmeesters die het zenboeddhisme in de zestiger jaren van de vorige eeuw naar het Westen brachten. Hij is de stichter van de White Plum Asanga. Zijn instructies zijn terug te vinden in het werk van inmiddels de vierde generatie zenleraren die in ons centrum actief is, aangepast en verder vormgegeven naar wat in deze tijd en in onze westerse cultuur werkt.

 

Maezumi Roshi's uitspraak "Je leven waarderen" geldt nog steeds als een leidraad voor de zenbeoefening; We zijn aanwezig bij wat er in en om ons heen gebeurt, openen onze geest en ons hart en laten ons aanraken door het bestaan.

Zen beoefening

Zen beoefening start met zazen; plaatsnemen op een meditatiekussen en met aandacht aanwezig  zijn en onze gedachten en emoties waar te nemen zonder ons er door te laten bevangen en zo de geest te leren kennen. Gaandeweg merken we op dat gevoelens en gedachten, overtuigingen, patronen waar we ons aan vast houden, slechts schijnbare zekerheden zijn, die wel heel vaak een belemmering blijken om dit leven volledig te leven.

Zen beoefening stopt niet bij meditatie, maar helpt ons op weg naar een wijze van leven waarin we bereid zijn al datgene dat zich hier en nu voordoet  te waarderen voor wat het is, zowel in voor- als in tegenspoed. Ons leven zelf wordt meer en meer een uitnodiging om te oefenen; een oefening waar je een leven lang mee toe kunt, een dagelijks handelen vanuit een lichter gemoed. We spreken ook wel van een ‘ontwaakt leven’.  Van daaruit ontstaat ruimte om vrijer te handelen, reagerend op wat de situatie vraagt.

Ons zencentrum staat midden in Rotterdam. De sangha wordt gevormd door mensen uit heel verschillende geledingen van de samenleving. Wat hen verbindt is het verlangen om een spiritueel pad te gaan. De zentraditie biedt tal van hulpmiddelen die al eeuwenlang hebben bijgedragen aan de realisatie dat ieder mens in staat is om een bevrijd bestaan te leiden. In de beoefening staat zazen centraal. Verder laten we ons inspireren door boeddhistische teksten en oefenen we ons in een vormentaal die bijdraagt aan harmonie, laagdrempelig is  en weinig uitleg behoeft. De drie aanwezige zenleraren begeleiden zowel groepsgericht als individueel door onderricht in de boeddhistische leer. Het gezamenlijk mediteren, studeren en werken met andere sangha leden  maakt een wezenlijk onderdeel uit van de beoefening.

In de afgelopen dertig jaar is Zen Centrum Rotterdam gegroeid tot een toevluchtsoord voor spirituele groei. Het centrum is vrijwel dagelijks geopend. Het is een plek om te verstillen, een ruimte voor bezinning en meditatie, een gelegenheid voor inspiratie en om te ontdekken hoe rijk en wonderbaarlijk dit leven dat we leven eigenlijk is en dat ook te leren waarderen.

Welkom!