Kanzeon Zen Centrum Rotterdam werd in 1988 opgericht door Niko Tenko Tydeman Roshi.

Niko Roshi heeft een grote rol vervuld bij het ontstaan, de groei en de ontwikkeling van zen in Nederland. Hij zette zengroepen op in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam en heeft inmiddels meerdere Dharma opvolgers. Zijn leraarschap wordt gekenmerkt door zijn grote liefde voor ‘het mystieke’, met een eigen wijze van onderricht (mystagogie) en symbolisch denken. Tevens heeft hij Nederland verrijkt met de publicatie van zeven boeken.

Vanaf de oprichting van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam werd Niko Roshi in Rotterdam bijgestaan door Gretha Jikai Roshi, zijn latere opvolger en spiritueel leider van het centrum.

Gretha Jikai Roshi heeft in haar werk voor de Rotterdamse sangha steeds de synthese gezocht tussen de oosterse wijsheid en westerse inzichten op het gebied van de psychologie. Zij gaf in 2019 Dharmatransmissie aan twee van haar leerlingen Leo Ahimsa Sumitra Huijg en Marli Jifu Daigen Lindeboom. Helaas kreeg Marli eind 2018 te horen ze ongeneeslijk ziek was. Wat volgde was een proces van ruim drie jaar met toenemende overgave aan de dood die komen ging. Zij is hierin een onvergetelijk en lichtend voorbeeld geweest voor de sangha. Op 11 januari 2022 is zij overleden.

In 2020 droeg Gretha Jikai Roshi het spiritueel leiderschap van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam over aan Helma Jifu Vulink, afkomstig van het internationale boeddhistisch klooster Zen River en sinds 2017 ook verbonden als leraar aan het zencentrum.

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam valt onder de White Plum Lineage, opgericht door de Japanse zenmeester Koun Taizan Maezumi Roshi die in de jaren zestig naar de Verenigde Staten kwam en 12 opvolgers voortbracht waaronder Genpo Merzel Roshi, de latere leraar van Nico Tydeman Roshi en Gretha Jikai Roshi.

Maezumi Roshi (1931-1995) was de zoon van een vooraanstaande Soto-zen priester Baian Hakujun Kuroda Roshi en werd als vanzelfsprekend in die traditie opgeleid en beëdigd. Aangemoedigd door zijn vader, studeerde hij vervolgens ook bij twee befaamde meesters. Bij Koryu Roshi en later bij Yasutani Roshi doorliep hij het gehele koan-curriculum en ontving van hen beiden volledige lesbevoegdheid. Daarmee verenigde Maezumi Roshi een uitzonderlijk breed spectrum van de Japanse zentraditie, waardoor hij zowel de vormentaal van verlichting (Soto) als de mentale realisatie ervan (Rinzai) in zijn onderricht mee kon geven.

De White Plum Lineage kent inmiddels ruim tweehonderd leraren die verspreid over de wereld lesgeven vanuit de rijkdom die Maezumi Roshi naar het westen bracht. Een rijkdom die teruggaat naar de bron, de realisatie van Shakyamuni Boeddha, dat alle levende wezens van alle tijden putten uit dezelfde bron van wijsheid en mededogen en dat, wanneer we dat leren onderkennen, wij onszelf bevrijden van onze noties die ons ervan weerhouden. Anders gezegd: die bron is van alle tijden en die bron hebben we altijd bij de hand.