MyoshinFonds

Het Myoshin fonds werd op 16 februari 2020 opgericht ter ere van Gretha Myoshin Jikai Aerts Roshi, symbolisch aan haar overhandigd en direct door haar weer teruggegeven aan Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. De gelegenheid was de overdracht van het geestelijk leiderschap van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam aan Helma Jifu Vulink Sensei, als dank voor vele jaren bevlogen geestelijk leiderschap door Gretha.

Myoshin, de eerste Dharma-naam van Gretha, betekent: onbegrensd hart en geest. Die kwaliteit heeft velen gedurende haar leraarschap en leiderschap geïnspireerd en gevoed. Soms ook geconfronteerd. En zal dat blijven doen. Er kon altijd geklopt worden op de deur van Myoshin.

Het logo van het fonds is een ensō geschilderd door Gretha. Een ensō is een ‘zen-cirkel’ die symbool staat voor de leegte, maar ook voor oneindige mogelijkheden.

Doel van het Myoshin fonds:

dat het ten goede komt aan de groei en bloei van:

- mensen binnen onze Sangha (in de vorm van een financiële tegemoetkoming in bepaalde beperkende omstandigheden),

- bijzondere uitgaven voor de Sangha, de Zendo of een toekomstige Zendo.

Beheer van het Myoshin fonds:

- Helma Jifu Vulink Sensei, geestelijk leider van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, in samenspraak met het bestuur.

Zij krijgen het vertrouwen van de Sangha om over de besteding van het fonds te beslissen; ze hebben de vrijheid om – al naar gelang de situatie – een lid van de Sangha om (geanomiseerd) advies te vragen, als zij daar behoefte aan hebben. Vanzelfsprekend zal privacy gewaarborgd worden.

Evaluatie van het Myoshin fonds:

Eenmaal per jaar zullen de geestelijk leider en het bestuur de uitgaven uit het fonds toetsen aan de doelstelling van het fonds en de gang van zaken evalueren.

Bijdragen aan het Myoshin fonds:

Op 16 februari 2020 was het startkapitaal van het Myoshin fonds, bij elkaar gebracht middels donaties van (ex-)Sangha-leden: €2.767,01

Donaties in de toekomst blijven welkom en kunnen worden gestort op rekening NL 94 INGB 000 0814 001 van Stichting Zen Centrum Rotterdam Kanzeon, onder vermelding van ‘Bijdrage Myoshin Fonds’.

Een legaat aan het Myoshin Fonds is ook mogelijk. Ons centrum heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, waardoor alle donaties worden beschouwd als giften – mits men aan de voorwaarden van de belastingdienst voldoet – van de belasting afgetrokken kunnen worden. Zie meer informatie en het beleidsplan elders op deze website.