Maandag

18:00 - 19:45

20:00 - 21:45

start 6 januari t/m 29 juni (niet op 13, 27 april en 1 juni)

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

Gastsprekers:

           Michel Oltheten Sensei: 16 maart 19.30 – 21.30

           Gretha Jikai Roshi:  22 juni 19.30 – 21.30

 

Dinsdag

20:00 - 21:45

start 7 januari t/m 30 juni

O.b.v. Marli Jifu Daigen Lindeboom Sensei

Gastspreker:

             Gretha Jikai Roshi: 14 april

 

Op de avonden is er ook regelmatig gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met de leraar (daisan) en voor koanstudie. Op de eerste maandag en dinsdagavond van de maand vervalt de dharmales. Daarvoor in de plaats is er een service en een derde periode zazen.

 

Donderdag

20:00 - 21:45

start 16 januari t/m 25 juni (niet op 21 mei)

O.b.v. Leo Sumitra Huijg Sensei

 

Donatie

Voor de doorgaande groepen op maandag , dinsdag en donderdagavond. Automatische incasso klein 37,50 euro of groot abonnement 55 euro. Of 225 euro voor het hele seizoen.

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 Let op:

De donderdag avonden kennen een nieuwe opzet en gewijzigde tijd. Zie voor nieuwe tijd hierboven. De nieuwe opzet is als volgt: 3 donderdagen met 3 perioden zazen met loopmeditatie en daisan. Alles zonder tekst. De 4de donderdag avond ( 23 januari, 27 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni) zal er ook een tekst gelezen en besproken worden. Dan is er een periode zazen, loopmeditatie, tekst lezen, en we sluiten af met een periode zazen.

De teksten komen uit ‘Dōgen Kigen’ van B Koole en ‘Shobogenzo Zuimonki’ van Dōgen zelf.

"Zitters van de maandag en dinsdag zijn ook welkom op de donderdagavond”.

 

 

Dinsdag

7:00 - 8:00

start 7 januari t/m 30 juni

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

 

Woensdag

7:00 - 8:00 vanaf 12 februari

start 12 februari t/m 1 juli

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

 

Vrijdag

8:00 - 9:00

start 17 januari t/m 26 juni

 

 

Zondag

9:30 - 10:30

Vanaf zondag 15 maart is er elke derde zondag van de maand zazen.

 Samen zitten in stilte met na afloop koffie en thee met koekjes. Iedereen welkom, ook voor nieuwkomers

15 maart, 19 april, 24 mei, 21 juni

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

 

Donatie

Vrijwillige donatie

(aanmelden niet nodig)

 

Dinsdag

18:00 - 19:30

Van 14 april t/m 12 mei: Ontmoet de Meesters

Van 26 mei t/m 23 juni: Over meditatie

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

 

Donatie per serie

60 euro of groot abonnement

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

In twee series van vijf bijeenkomsten op dinsdag van 18.00 tot 19.30 uur bestuderen we literatuur afkomstig uit de boeddhistische traditie; een schatkamer vol inzichten, ervaringen, aanwijzingen en oefeningen waar we ons dagelijkse handelen aan kunnen toetsen. We gebruiken daarbij teksten uit een Engelstalige bloemlezing van boeddhistisch basisonderricht met zowel moderne als klassieke commentaren.

Elke bijeenkomst behandelen we een klein stukje tekst dat je van tevoren hebt doorgenomen. Je komt naar de les met een regel uit de tekst die je inspireerde, en met een vraag naar aanleiding van een regel of frase uit de tekst. Onder leiding van de leraar bespreken we onze bevindingen, raken wat meer vertrouwd met het boeddhistisch onderricht en ontdekken we hoe dat voor ons kan werken.

De studieklas is zowel voor ’beginners’, als voor ’gevorderden’.

We beginnen met 25 minuten zazen en sluiten af met 15 minuten zazen.

 

In de twee series behandelen we de volgende thema’s:

Van 14 april t/m 12 mei:

Ontmoet de Meesters. We maken kennis met vijf grote Zenmeesters en kijken hoe we de hun kenmerkende inzichten en uitspraken in ons eigen leven kunnen herkennen en waarderen.

 

Van 26 mei t/m 23 juni:

Over meditatie. Zenmeesters hebben zich in diverse bewoordingen moeite gegeven om te laten zien wat ons te doen staat in zazen. We kijken naar vijf verschillene meditatie instrukties uit onze traditie door de eeuwen heen.

Zaterdag

13.00 – 17.00

14 december olv Roshi Gretha Myoshin Jikai Aerts

14 maart, 18 april, 23 mei, 20 juni

O.b.v.  Helma Jifu Vulink Sensei

 

Donatie

20 euro per middag of groot abonnement

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

Leven met sterven (deel twee):

'Hoe kunnen we er werkelijk zijn voor iemand die gaat sterven?

 

Onder begeleiding van Irene Bakker. 

 

Zaterdag

10:30 - 17:00

4 april  Een nieuwe datum na de zomer wordt nog vastgesteld. 

Zondag

10:00 - ca. 16:00

5 april Een nieuwe datum na de zomer wordt nog vastgesteld. 

 

 

 

Donatie

125 euro

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

 

'Hoe kunnen we er werkelijk zijn voor iemand die gaat sterven?'

Tijdens het eerste weekend 'Leven met Sterven' in april 2019 in de zendo met Irène Bakker Sensei werd met name stilgestaan bij onze eigen verhouding tot vergankelijkheid en sterven. Ontkenning van onze eindigheid levert niet minder angst op, integendeel: juist het besef dat wij eens ophouden in deze vorm te bestaan kan ons helpen ons leven zoals het nú is meer te waarderen en te genieten. Accepteren van de eindigheid van ons leven is niets anders dan het accepteren van het leven zelf!

In deze vervolg workshop 'Leven met Sterven' zal meer aandacht besteed worden aan het bijstaan van dierbaren of anderen die gaan sterven. Als iemand die ons dierbaar is gaat sterven willen we ons niet, overmand door onze eigen angsten of emoties, terugtrekken en de stervende alleen laten. We willen hem of haar ook dan, juist dán, tot vriend zijn. De moeite die we zelf hebben om afscheid te nemen en los te laten kan daarbij in de weg staan. Het thema voor 'Leven met Sterven' deel II is dan ook: 'Hoe kunnen we er werkelijk zijn voor iemand die gaat sterven?

'We weten maar één ding echt zeker: ieder van ons en iedereen die ons dierbaar is zal ooit sterven. Daar denken we niet graag aan. Velen van ons zijn ‘als de dood voor de dood’. Pas wanneer we geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte of de naderende dood van dierbaren of onszelf worden we gedwongen om ons daar hoe dan ook toe te verhouden. Om een vriend te kunnen zijn tot op het laatst is het in de eerste plaats nodig om vertrouwd te raken met onze eigen sterfelijkheid.

Dit weekend kan daarom alleen gevolgd worden indien er ooit aan de basis workshop ‘Leven met Sterven’ (Deel I) met Irène Sensei is deelgenomen. Mocht je professioneel of als vrijwilliger met stervenden werken en al eerder een basis training elders hebt gevolgd, neem dan even contact op met Irène.

Irène Sensei gebruikt zowel inzichten uit het boeddhisme als uit de westerse psychologie en put o.a. uit haar rijke ervaring in het werken met mensen met kanker. Zie Zen Spirit.nl voor de pagina’s 'Leven met Sterven’ en bij ‘Literatuur & meer’.

Tot 15 februari 2020 hebben leden van de Rotterdamse sangha voorrang bij inschrijving! Maximum aantal deelnemers 25.

 

Aanbevolen literatuur:Joan Halifax: “De laatste woorden van liefde. Boeddhistische lessen over het leven en de dood.” Asoka / Milinda, 2014 Christine Longaker: “Het licht van afscheid, Hoop vinden in leven en sterven”, Forum, 2004

Zaterdag

10.30 – 12.00

14 maart, 18 april, 23 mei, 20 juni

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

 

Donatie

50 euro voor serie 15 euro per keer of groot abonnement

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

Op zaterdag 14 maart beginnen we een maandelijkse studiegroep die op proef vier maal bijeenkomt. Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers gelegenheid een korte presentatie (5–10 minuten) te geven aan de hand van een boeddhistische tekst die van tevoren is bestudeerd. Oefenen met je mondeling uit te drukken in de dharma, kan je helpen om hetgeen je bestudeerd hebt werkelijk te verinnerlijken. In de vier bijeenkomsten komen alle deelnemers een aantal keer aan de beurt.

We ronden de presentaties af met mogelijk wat aanvullingen en/of algemene feedback.Als richtlijnen om te spreken over de dharma gebruiken we de ‘Lijst van aandachtspunten voor Right Speech’ (samengesteld in Zen River). Het gaat om aspecten als: ‘spreek je verbindend of neig je naar onderscheid maken’, ‘blijf je vrij van verdedigend spreken’, ‘is er gevoel voor humor’, ‘is er balans tussen de leer van de Boeddha en je persoonlijke ervaringen’, ‘zorg je voor bronvermelding’ en zo nog een hele reeks nuttige aanwijzingen om het delen van de dharma te vergemakkelijken en je vertrouwen daarin gaandeweg te sterken.

We beginnen met teksten uit een bloemlezing van het onderricht van de Boeddha, samengesteld door Ven. Bikkhu Bodhi. Zijn boek met de titel ‘In the Buddha’s Words’ is zeer lezenswaardig.

Voorafgaand aan de klassen, worden de betreffende pagina’s uit het boek rond gestuurd per email.

Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen.