DE DEUREN WEER OPEN...
Stapsgewijs gaat de lockdown van het slot en vanaf 20 mei 2021 opent ook onze zendo aan de Noordsingel 168 weer haar deuren. Alle onderdelen van het programma kunnen vanaf die datum weer 'live' worden bijgewoond.

We blijven oplettend en voorzichtig en houden ons vanzelfsprekend  aan het protocol, dus lees dat nog een keer door voordat je naar de zendo komt.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen in de zendo werken we met een afspreeksysteem voor de doorgaande groepen. Je kunt hiervoor een uitnodiging ontvangen van je leraar, ook als je van plan bent om slechts af en toe te komen. Voor de ochtendzazen, de studieklassen en de zaterdag zazenkai is dit vooralsnog niet nodig.

Er blijft gelegenheid de doorgaande groepen online te volgen, mocht je niet 'live' kunnen of willen deelnemen. Wil je op een andere avond dan op je vaste avond meezitten of online meedoen, neem dan contact op met de desbetreffende leraar om te kijken of er nog plaats is, of om de zoom-link te ontvangen.

We hopen elkaar de komende weken voor de zomerstop nog regelmatig tegen te komen; in de zendo en online!


 

 

 

 

Het Herfstnummer van het Kanzeon Schrift is verschenen.

Zie deze link voor de meest recente uitgave.

Zie deze link voor een overzicht van alle uitgaven.

 

Oprichter van de Kanzeon Zen Centrum Rotterdam Niko Tenko Tydeman Roshi laat weten dat van nu de website www.mystieknetwerk.nl toegankelijk is.

Deze website biedt een verzameling teksten, gedichten, beschouwingen, muziekfragmenten, die een antwoord geven op de vraag: wat is de mystieke bron van religie? De citaten worden begeleid met een korte inleiding of commentaar.

Over de website zegt Niko: "Met deze website wil ik blijven staan bij het inwendige van de religiositeit, bij datgene wat niet altijd zichtbaar is, wat subjectief, persoonlijk, individueel is, hoewel dit persoonlijke, subjectieve blijkbaar ook gedeeld wordt met anderen, waardoor het toch weer een bepaalde mate van algemeenheid of objectiviteit kent. Zo kent de mystiek zijn eigen vorm van wetenschappelijkheid."