Het nieuwe zitseizoen is daar. Maandag 30 augustus 2021 starten we met het volledige programma: de doorgaande groepen, de introductiecursussen, de zaterdag zazenkai, de studieklassen waarvan een aantal onderdelen van het programma ook via 'zoom'Wil je op een andere avond dan op je vaste avond meezitten of online meedoen, neem dan contact met de desbetreffende leraar om te kijken of er nog plaats is, of om de zoom-link te ontvangen. Vanwege het beperkt aantal plaatsen in de zendo (12, inclusief de leraar) werken we met een afspreeksysteem voor de doorgaande groepen. Je wordt hiervoor uitgenodigd door je leraar, ook als je van plan bent om slechts af en toe te komen. Voor de ochtendzazen, de studieklassen en de zaterdag zazenkai is dit vooralsnog niet nodig.

We blijven oplettend en voorzichtig en houden ons vanzelfsprekend  aan het corona protocol.

Hopelijk komen we elkaar weer tegen, in de zendo of via zoom!

Het Herfstnummer van het Kanzeon Schrift is verschenen.

Zie deze link voor de meest recente uitgave.

Zie deze link voor een overzicht van alle uitgaven.

 

Oprichter van de Kanzeon Zen Centrum Rotterdam Niko Tenko Tydeman Roshi laat weten dat van nu de website www.mystieknetwerk.nl toegankelijk is.

Deze website biedt een verzameling teksten, gedichten, beschouwingen, muziekfragmenten, die een antwoord geven op de vraag: wat is de mystieke bron van religie? De citaten worden begeleid met een korte inleiding of commentaar.

Over de website zegt Niko: "Met deze website wil ik blijven staan bij het inwendige van de religiositeit, bij datgene wat niet altijd zichtbaar is, wat subjectief, persoonlijk, individueel is, hoewel dit persoonlijke, subjectieve blijkbaar ook gedeeld wordt met anderen, waardoor het toch weer een bepaalde mate van algemeenheid of objectiviteit kent. Zo kent de mystiek zijn eigen vorm van wetenschappelijkheid."